Birželio 25 d., Antradienis

Registruotiems vartotojams:
Vardas:
Slaptažodis:

Naujienos
Apie mus
Bendruomenės centras
Mokykla
Kultūros namai
Verslas
Biblioteka
Galerija
Kraštiečiai
Kraštiečių klubas "Atminties aidai"
Klubas "Atrandu save"
Klubo "Atrandu save" galerija
Felicijos galerija

Bendruomenės centras 

Sukurta: 2004 m. Vasario 10 d.
Atnaujinta: 2008 m. Spalio 26 d.
Skaityta: 41533

IŠVYKA Į ŠILUVĄ

2008 metų rugsėjo 8 dieną bendruomenės centro pirmininkas Viktoras Kairys pakvietė kaimo gyventojus kelionėn į Šiluvą, Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų. Kartu keliavo ir kitų Žalgirio seniūnijos kaimų gyventojai

KARTU APLANKĖME IR LOPAIČIŲ PILIAKALNĮ BEI, KAIP MANOMA, PAGONIŠKOS ŠVENTYKLOS LIEKANAS LOPAIČIŲ MIŠKE


         Balandžio 12 dieną įvyko bendruomenės centro ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Išrinkta nauja centro taryba: Viktoras Kairys, Danutė Pilipčuk, Arnoldas Kavolis, Loreta Kundrotienė, Danutė Mingėlienė, Sofija Jurkuvienė, Jūratė Večerskienė

Į revizijos komisiją išrinktos Marytė Jurgaitienė, Sigita Gudavičienė

KELETAS AKIMIRKŲ IŠ SUSIRINKIMO

Danutė Pilipčuk centro tarybos ir visos bendruomenės vardu dėkoja pirmininkui Viktorui Kairiui nuoširdų už darbą viso kaimo labui

Koncertuoja kamerinis ansamblis "Muzikos sparnais"


GRAŽIAUSIOS SODYBOS

 

 

 Klaipėdos g.

Jonkai R. ir V.          

Dačkai J. ir  J.

Pilipčiuk D. ir D.

Stalmokai O. ir V.       

Jonauskai A. ir P.

Kundrotai L. ir V.

Raišuočiai M. ir A.

 

Gargždų g.

Lukauskai Br. ir V.

Sungailos N. ir A.

Narvilai B. ir P.

Gedgaudienė Z.

Armaliai O. ir P.

Mažeikos L. ir P.

Valiuliai Z. Ir J.

 

Kretingos g.

Mažonai O. ir P.

Jaručiai S. ir St.

Armaliai Z .ir L.

Keturbutis

 

 

Liepų g.

Mažoniai A. ir A.             

Kikalienė A.

Kairiai I. ir V.

Vaitelės V. ir D.

Bertužiai D. ir J.

Paulauskai L. ir P.

Paulikai D. ir K.

Venckai St. ir A.

Zaborai N. ir P.

Gudavičiai S. ir D.

Bereniai B. ir J.

Devynbutis

 

 

 

Gyvenvietę puošia Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos aplinka.

Gražiai sutvarkytas paštas ir medicinos punktas. Pasipuošusi, nebegadina aplinkos kooperatyvo parduotuvė.

 

2004 m. kovo 21 d. įvyko centro ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jo veiklą per metus laiko pristatė tarybos pirmininkė Marija Budrikienė.

 

          Centras įsikūrė prieš metus laiko. Jo tikslas buvo vienyti Jokūbavo kaimo ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis kaimo ir jo gyventojų gerove, dalyvauti projektuose, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija. Vos susikūręs centras ėmėsi veiklos.

 Pirmiausia buvo susirūpinta medicinos punkto išlaikymu, kadangi Kretingos pirminės sveikatos priežiūros punktas grasino uždaryti. Į neeilinį susirinkimą susirinkę bendruomenės centro nariai pas juos atvykusiai vyr. gydytojai Narmontaitei pasakė griežtą: Ne! Buvo kreiptasi ir į merą V. Kubilių ir į mero pavaduotoją V. Domarką, svarstyti įvairūs punkto sutvarkymo, kad atitiktų higienos reikalavimus, variantai, kol galų gale naujai paskirta punkto slaugytoja pati ėmėsi iniciatyvos ir punktą susiremontavo. Dabar liko įrengti vidaus tualetą ir gydytojų persirengimo kabinetą. (Pirmininkė, jau naujai perrinkta, vėl kreipėsi į Merą su prašymu pagalbos. - svetainės redaktorės pastaba)

Antra, buvo nuspręsta prisidėti prie seniūnijos organizuojamos gražiausių sodybų apžiūros ir patiems išsirinkti gražiausias sodybas ir pagerbti jų savininkus padėkos raštais bei simboline gėlyte vazone, kurią turėtų pasisodinti savo darželyje ir papuošti sodybą, kas ir buvo padaryta per Seniūnijos kultūros dienų baigiamąjį vakarą, kuris vyko Jokūbave. Pagerbėme net 19 gražiausiai besitvarkančių šeimų.

Trečia, centro tarybos vyrai V. Kairys ir A. Valužis ėmėsi organizuoti policijos rėmėjų būrį, kuris vasarą buvo įkurtas, penki vyrai gavo pažymėjimus, o rudenį per centro organizuotą vakaronę rajono savivaldybės komisariato Komisaras įteikė liemenes. Vyrai, negailėdami laiko, vakarais patruliuoja kaimo gatvėse savaitgaliais – diskotekoje. Tik vis dar laukia Seimo nutarimo, kuris bent kiek praplėstu jų teises.

Ketvirta, kaimo centre esančios autobusų stotelė tvarkymą perėmė į savo rankas – dabar ten visada jauku ir švaru.

Toliau iniciatyvinė projektų rašymo grupė pateikė paraišką anketą ALF konkursui „Žingsniai skaitmeninių bendruomenių Lietuvoje link“ ir laimėję I-ąjį etapą gavo mokymus projekto paruošimui. Besimokydami per vasarą sukūrė projektą „Jokūbavas – skaitmeninė bendruomenė“ ir jį laimėję gavo 2.837,00 JAV dol. fondo paramą, kurios dėka susikūrė šią  Interneto svetainę, apmokė kaimo žmones kompiuterinio raštingumo pradmenų, šiuo metu kuriami kaimui aktualių klausimų duomenų bazė, skaitmeninis muziejaus archyvas.

Rudenį darbų užbaigimo proga centras kartu su kultūros namais ir biblioteka organizavo vakaronę savo nariams. Susirinko ne taip gausiai kaip tikėtasi, tačiau buvo linksma ir tikimasi, kad šių metų rudenį susirinks daugiau.

Buvo susirūpinta jaunimo reikalais. Kadangi diskotekos vyko nereguliariai, jaunimas šlaistėsi be vietos prisiglausti, nuspręsta, kad reikia jaunimui padėti įsigyti garso aparatūrą diskotekoms, o kad veikla būtų labiau organizuota, jaunimas įsikūrė savo klubą „Ambasada“. Atrodo, kad šiais metais jau savivaldybėje numatytos lėšos kultūros namams aparatūrai įsigyti.

Manome, kad bendruomenės centras siekė savo numatytų tikslų ir kiek galėjo, tiek prisidėjo prie savo kaimo gerovės.

(Pagal centro tarybos pirmininkė M. Budrikienės pranešimą)

  

POLICIJOS RĖMĖJO APDOVANOJIMAS

 

Šių metų gegužės 18 dieną Jokūbavo kaimo gyventojus sukrėtė šiurpus įvykis: žiauriai nužudytas ir prie savo namų tvenkinyje paskandintas 73 metų vienišas senukas Paskalis Gadeikis, o jo namelis sudegintas.

 

Bendruomenės policijos rėmėjų būrys kartu su policija ėmėsi ieškoti nusikaltėlio, kaip spėjo daugelis, vietinio duoneliautojo, kurį tą vakarą nužudytojo kaimynai buvo sutikę ir lauknešėlį įdėję. Tačiau taip greitai, kaip tikėtasi žudiko sulaikyti nepasisekė. Pėdsakai, atvedę iki policijos rėmėjo A. Valužio kaimynės, vienišos pensininkės namų, dingo. Senutės tvarte buvo likęs tik duoneliautojo maišelis su įkalčiais: lašiniais ir Gadeikiui kaimyno dovanotu radijo imtuvu, kurį ir atpažino dovanojusysis.

 

Buvo nutarta budėti ir saugoti sodybą, kurioje įtariamasis paliko daiktus. Senutė taip pat išsikvietė savo dukterį su anūke iš Klaipėdos. Naktį policijos rėmėjas A. Valužis sulaukė kaimynės skambučio, pranešusio, kad kažkas vaikšto aplink langus. Pasitelkęs du jaunuolius, rėmėjas nuėjo pasižiūrėti. Pamatęs, kad svetimas vyriškis plėšia langą, jį sulaikė ir iškvietė policiją, kuri įtariamąjį išvežė į Kretingos komisariatą, kur paaiškėjo, kad tai buvo tas pats duoneliautojas 26 metų kaimyninio Katkų kaimo (Klaipėdos r.) gyventojas Saulius Kiudelis.

 

 

Gegužės 28 dieną Jokūbavo kaimo bendruomenės policijos rėmėjas Algirdas Valužis buvo apdovanotas Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos ženklu “Už paramą policijai”.

 

 Svečiai iš Karsakiškio

 

Rugsėjo 26 dieną Jokūbavo kaimo bendruomenę aplankė Panevėžio rajono Karsakiškio bendruomenės kolektyvas, vadovaujamas pirmininkės Gražinos Žemaitienės. Malonu buvo pabendrauti, pasidalinti patirtimi, pasiklausyti kaimo šviesuolės, tautodailininkės Kazytės Lazauskienės, kuri sakėsi esanti išaudusi tiek, kad galėtų nutiesti kelią nuo savo namų iki mūsų, deklamuojamų eilių.

Užsimezgė graži bendradarbiavimo gija. Tikimės apsilankyti ir Karsakiškyje.

 

 

 Vakaronė "Rudens kely..."

 

   Spalio 2 dieną kaimo bendruomenė gausiai susirinko į jau antrus metus vykstančią vakaronę "Rudens kely...", kurios metu koncertavo estrados dainininkas R. Dambrauskas (koncertą dovanojo seimo narė J. Narvilienė), buvo apdovanoti bendruomenės centro jubiliatai, gražiausių sodybų šeimininkai (rėmėjai Kretingos r. savivaldybė bei seimo narys G. Kniukšta), pristatyti projekto "Jokūbavas - skaitmeninė bendruomenė", paremto Atviros Lietuvos fondo, rezultatai. Po oficialiosios dalies prie rėmėjų (verslininkų A. Paulausko ir A. Griciaus) ir pačių susineštomis vaišėmis padengto stalo bei grojant trankiai muzikai (rėmėja Žalgirio seniūnija) linksminomės ligi pirmųjų gaidžių. 

 

Neeilinis  bendruomenės centro ataskaitinis susirinkimas

 

2005 metų sausio 16 d. įvyko bendruomenės centro ataskaitinis susirinkimas, kadangi pirmininkė Marija Budrikienė atsisakė toliau vadovauti.  Buvo naujai perrinkta centro tarybą, kurios nariais išrinkti:A. Blyžienė, M. Budrikienė, D. Jundienė, V. Kairys, D. Pilipčuk, L. Paulauskienė, F. Stramilaitė, L. Šiškienė, A. Valužis. Pirmininku Taryba išsirinko Viktorą Kairį.

 

 

Į puslapio viršų

2003-2024 © Jokūbavo kaimo bendruomenė
Sukurta remiant Atviros Lietuvos Fondui
Lankytojų nuo 2004.02.01: 111075
Sprendimas: idp